Skip to main content

Nes kommune har drøyt 24.000 innbyggere. Som en av Norges viktigste korn- og landbrukskommune, har Nes kommune alltid vært preget av vekst og utvikling i pakt med naturen. Vår rolle som landbrukskommune vil stå sterkt også i framtiden, men som en vekstkommune med sentral plassering i randsonen til Oslo, har vi ambisjoner om å utvikle oss på flere områder - på en bærekraftig måte.

Kommunen har gode lokalmiljøer med et aktivt frilufts-, idretts og kulturtilbud. Vi nevner også vårt yrende båtliv på Glomma og Vorma - elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.