Skip to main content

Hallinghelse er en interkommunal instans som skal initiere og koordinere samarbeidstiltak i alle kommune i Hallingdal innen helse og helsefremmende arbeid.

Ål kommune er vertskommune, teamet er lokalisert på Torpomoen.