Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst !

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig og ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune - som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya. Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Balsfjord kommune er en IA-virksomhet.

06/01/2020
SØKNADSFRIST: 23.01.2020 Om stillingen Enhet for Byggforvaltning, Drift og Havn opprettes som egen enhet i Balsfjord kommune. I den sammenheng ønsker vi å ansette en proaktiv og positiv enhetsleder som skal være med på å gjøre enheten til en velfungerende service- og driftsenhet. Enhet for Byggforvaltning, Drift og Havn vil bygge på det som i dagens organisasjon er en fagavdeling under enhet for Plan, Landbruk og Drift. Den nye enhetslederen vil få et stort ansvar i å videreføre og utvikle eksisterede fagavdeling til en selvstendig enhet. Enhet for Byggforvaltning, Drift og Havn skal ivareta drift av kommunal bygningsmasse, som innbefatter alle typer tjenestebygg herunder utleieboliger, barnehager, skoler, svømmehaller, syke- og aldershjem, kaianlegg m.fl. Enheten drifter det kommunale veinettet, og administrerer vinter- og sommervedlikeholdet via kjøp av vedlikeholdstjenester. Bergneset havn tilrettelegger for foretak som har behov for havnetjenester. Innenfor sine fagområder leder enheten store og små investeringsprosjekter i tillegg til daglig drift. Som enhetsleder vil du få resultat-, personal-, økonomi- og arbeidsgiveransvar innen alle enhetens områder. Saksbehandling innenfor enhetens fagområder må påregnes. Enheten vil forvalte store verdier både i eksisterende bygningsmasse, innen investeringer og innen drift og vedlikehold. Dette vil stille store krav til enhetsleder om budsjettmessig kontroll. Med en liten sentral ledelse av enheten plassert på rådhuset og de fleste medarbeider ute på forskjellige lokasjoner stiller dette store krav og evner til fjernledelse. Om dette er noe du vil føle deg komfertabel å jobbe med er du velkommen til å søke på denne krevende, men givende stillingen i Balsfjord kommune. Stillingen ønskes besatt snarest. Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor et eller flere av enhetens fagområder God faglig realkompetanse på flere av fagområdene til enheten er ønskelig God kjennskap til og erfaring innen offentlig forvaltning Dokumentert ledererfaring Erfaring innen offentlige anskaffelser Bør ha sertifisert innkjøperkompetanse Bør ha utdanning/erfaring innen prosjektledelse Saksbehandlerkompetanse og erfaring God kjennskap til forskjellige relevante dataverktøy, både innen saksbehandling, planlegging og prosjektledelse Beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert Ansvarsbevisst Gode samarbeidsevner, fleksibel og utadvendt Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig Løsningsorientert - et utpreget "ja"-menneske Tydelig og omsorgsfull i din ledelse Vise handlingskraft ved iverksetting av oppgaver Gjennomføringsevner Være lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi tilbyr Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju. Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju. Legg ved CV og minst 2 referanser, hvorav minst en leder fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver. Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til konstituert rådmann Kjetil Pedersønn Aasen, tlf 469 24 205, eller e-mail: kjetil.aasen@balsfjord.kommune.no Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20. Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.
Balsfjord kommune Balsfjord, Norge