Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst !

Kommunen strekker seg over et område på 1493 km, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig og ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune - som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya. Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Balsfjord kommune er en IA-virksomhet.

08/08/2019
SØKNADSFRIST: 15.09.2019 Om stillingen Vår meget dyktige enhetsleder gjennom mange år går av med pensjon om noen måneder, og i den sammenheng ønsker vi å rekruttere hans erstatter. Enheten økonomi- og interntjeneste er en stab- og støtteenhet som skal ivareta den kommunale infrastrukturen innen; Post/arkiv, skanning/journalføring, IKT, og WEB-ansvar, møtesekretær, valg, innkjøp, skranke/publikumsmottak, kassafunksjon (inn/utbetalinger), skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll, årsregnskaper, elektronisk fakturabehandling, lønn, eiendomsskatt, utgående fakturering, betalingsformidling, intern kontroll, økonomisk bistand til andre enheter, søknad om bostøtte og startlån. Som enhetsleder har du økonomisk og administrativt ansvar for enhetens virksomhet, faglig koordineringsansvar samt personalansvar. Saksbehandling innefor enhetens fagområder må påregnes. Enheten preges av en meget høy grad av faglig kompetanse og erfaring blant de ansatte. Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor et eller flere av enhetens fagområder God faglig realkompetanse på flere av fagområdene til enheten er ønskelig God kjennskap til og erfaring innen offentlig forvaltning Dokumentert ledererfaring Erfaring innen offentlige anskaffelser God forståelse og kunnskap omkring IKT og digitalisering av offentlig forvaltning Noe juridisk kompetanse ønskelig, men ikke et krav Personlige egenskaper Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert Ansvarsbevisst Gode samarbeidsevner, fleksibel og utadvendt Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig Beslutningsdyktig Løsningsorientert Tydelig og omsorgsfull i din ledelse Vise handlingskraft ved iverksetting av oppgaver Gjennomføringsevner Være lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi tilbyr  Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk/tariffavtaler Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP) Generell informasjon Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju. Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju. Legg ved CV og minst 2 referanser. En av referansene skal være nåværende eller tidligere leder. Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Kjetil Pedersønn Aasen, tlf 469 24 205, eller e-mail: kjetil.aasen@balsfjord.kommune.no   Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20. Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.
Balsfjord kommune Balsfjord, Norge