Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sitt felles bu- og arbeidsmarknad på 40 – 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet. 

Gloppen har full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule. Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme. Vi har flott natur og det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett og kultur, og Gloppen vart i 2011 kåra til årets kulturkommune. 

12/06/2020
SØKNADSFRIST: 15.08.2020 Fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen legesenter med mulighet for fastlønn eller næringsdrift etter ønskje. Stillinga er ledig frå 01.11.2020, med muleg oppstart før ved behov Kvalifikasjonar Vi søkjer en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin. Norsk autorisasjon som lege Godkjent LIS 1 Motivasjon for å bli spesialist i allmennmedisin Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntleg. Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt. Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel. Vi tilbyr: Legesenter i lyse lokalar, bygd i 2012 og plassert i kommunesenteret på Sandane med utsikt over gloppefjorden. Sju erfarne fastlegar i 30-40 årene som har vore på legesenteret mellom 4 og...
Gloppen kommmune Gloppen, Norge