Skip to main content

Sund kommune er ein moderne og innovativ kommune sør på Sotra, berre 25 minuttar frå Bergen. Det er ein kommune i vekst med i overkant 7000 innbyggjarar. Kommunen opplever auka etterspurnad etter bustader og næringsareal. Administrasjonsmålet er nynorsk. Sund kommune sin visjon er: Vi finn løysingar i lag, med kjerneverdiar; Tilgjengeleg, raus, kompetent og løysingsfokusert.