Skip to main content

Vi er ca. 6 300 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø. 

Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.

Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser. 

Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. 

Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole. 

Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt.

Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy.