Skip to main content

Meløy kommune ligger helt nord på Helgelandskysten, ved Svartisen. Her bor vi, ca. 6400 innbyggere omringet av en storslått natur med unike muligheter innen friluftsliv. Vi har et innovativt næringsliv og er stor på industri, havbruk og kraftproduksjon. Vi har et rikt kulturliv og et desentralisert tjenestetilbud.

Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer, mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer. Ørnes er kommunens administrasjonssenter og trafikknutepunkt. Her finner du det meste av offentlige og private tjenester.