Skip to main content

Hustadvika kommune skal være en kunnskapsbasert samfunnsutvikler, med en handlekraftig og effektiv organisasjon med god ledelse.

Hustadvika kommune har om lag 13.300 innbyggere. Kommunen har en vekst i folketall, fødselsoverskudd, og store muligheter for videre vekst og utvikling.

Hustadvika kommune er organisert med en administrativ struktur hvor kommunens toppledelse består av kommunedirektør, tre kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef.