Skip to main content

VELKOMMEN TIL STOR-ELVDAL!

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen. Kommunen hadde 2459 innbyggere pr. 01.01.2019, hvorav flesteparten bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, kafeer, hotell, forretninger, bank m.m.

Skolekommune

Full barnehagedekning, et godt skoletilbud og varierte fritidsmuligheter gir gode oppvekstvilkår i Stor-Elvdal. Kommunen har videregående skole (legges ned fra sommeren 2019, ny privat videregående under planlegging), og ved Glommas bredd på Evenstad er det en avdeling av Høgskolen i Innlandet med studietilbud innen skog- og utmarksfag. 

Rikt kulturliv og flott natur

Stor-Elvdal har et bredt sammensatt næringsliv med blant annet Moelven Østerdalsbruket, Ringnes Imsdal, flere håndverksbedrifter og et godt utvalg i butikker.
Stor-Elvdal har et rikt kulturliv, og kan lokke med eget kulturhus og idrettshall i Storstua. I februar 2019 åpnet også Tekna Park, en familiepark med både tube-, alpin og lekebakke.
 
Naturen er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv av forskjellige slag. Uansett hvor du bor i kommunen er det korte avstander både til servicefunksjoner og naturopplevelser på over 1000 m.o.h. Bjørnstjerne Bjørnson omtalte i sin tid Stor-Elvdal som norges Rhindal da han stod på Hammarkollen og skuet utover Koppangsøyene og Glomma
 
Fjellbygda Sollia er inngangsporten til Rondane og en del av Nasjonal turistveg - se www.rondanevegen.no for mer informasjon.
 
Både Rørosbanen og riksveg 3 går gjennom kommunen. Storelgen, verdens største og mest omtalte elgskulptur, 10 meter høy og 12 meter lang, står langs riksveg 3 på Bjøråa rasteplass. Det er god vegforbindelse til Gudbrandsdalen; over Venabygdsfjellet vinterstid - og i tillegg Birkebeinerveien og Friisveien sommerstid.
 
Kommunen har regulerte boligtomter til salgs, og det er attraktive hyttefelt i flere fjellområder i bygda.