Skip to main content

Revisjon Øst IKS (tidligere Hedmark Revisjon) er et interkommunalt revisjonsselskap som utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommuner. I tillegg er vi valgt som revisor for kommunale foretak, interkommunale selskaper, fellesråd, menighetsråd og stiftelser. Revisjon Øst IKS har 22 fast ansatte, 9 ved kontoret i Kongsvinger og 13 i Løten.