Skip to main content

Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor.

Revisjon Øst IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 er selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Revisjon Øst IKS.