Skip to main content

Nær byen. På landet. Tre timer fra London

Midt mellom Oslo og Gardermoen! Vi som bor i Gjerdrum, vet å sette pris på beliggenheten. Vi er bortskjemt med skog, mark og frodig naturlandskap utenfor stuedøra. Ro og fred. Samtidig har vi rask tilgang til Oslo og byen med alle sine tilbud. Med Gardermoen på nært hold, har vi dessuten Norges korteste vei til hele verden.

«Den grønne oasen mellom Oslo og Gardermoen.»

En kommune i vekst og god utvikling

Beliggenheten, naturlandskapet og kommunens servicetilbud til innbyggerne, gjør Gjerdrum til en av landets mest attraktive kommuner å etablere seg i; vi er blant tilflyttingsvinnerne. Gjerdrum har mye som mange vil ha. Det er vi stolte av. Det skaper optimisme og utvikling.

Et godt sted å bo og leve

Gjerdrum kommune og Romerike byr på god plass og et åpent landskap. Her får du skog, heier og bondeland tett på livet. Kommunen er liten, det skaper god oversikt og et levende lokalmiljø. Vi tar vare på nærheten mellom innbyggerne, servicetilbudene og «det lille» bygdesamfunnet. Gjerdrum er preget av lavhusbebyggelse og nærbutikker, likevel foregår det en utvikling med utbygging av stadig flere moderne leiligheter.

Vi har et forholdsvis høyt utdannelsesnivå i Gjerdrum kommune. Mange av innbyggerne jobber i Oslo og ser på byens tilbud som en naturlig del av livet her.