Sandnes kommune

Sandnes i sentrum for fremtiden!

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med over 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.

19/10/2018
SØKNADSFRIST: 11.11.2018 Sandnes legevakt er en del av den akuttmedisinske kjeden. Legevakten er åpen hele døgnet for Forsand, Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. For innbyggere i Klepp og Time fra kl. 23-08.Vi besvarer også legevaktstelefonen for Klepp og Time på dagtid. I 2017 var ca 27 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 85 000. Legevakten er bemannet med tre eller fire sykepleiere og en til to leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt lege på dag. Fastleger fra Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time deltar i vakt.  Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet. Legevakten har fokus på kvalitet og kompetanse.  Legevakten flyttet inn i nye lokaler i slutten av april 2017 og er samlokalisert med Jæren Ø- Arbeidsoppgaver Avdelingsleder for legevakt vil samarbeide tett med legevaktsjefen. Ansvar for den daglige driften Sykepleiefaglig ansvar for tjenestetilbudet Budsjett- og resultatansvar for avdelingen Personalansvar Administrative oppgaver Samarbeid med diverse avdelinger i kommune og spesialisthelsetjeneste. Rapporterer til Legevaktsjef i Sandnes kommune Kvalifikasjoner Sykepleier med autorisasjon Ønskelig med ledelseserfaring og/eller utdanning innen ledelse God økonomiforståelse God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode norskkunnskaper God kjennskap til kommunens dataverktøy (Visma, GAT, CGM) Erfaring fra sykehus og/eller kommunal omsorgstjeneste Krav om politiattest Utdanning Helse / Sosial Høyskole/universitet Sykepleier Språk Norsk Egenskaper Gode samarbeidsevner og faglig trygghet Positiv, fleksibel, romslig og løsningsorientert Evne til å se helhet på tvers av avdelinger / distrikt Evne til å arbeide selvstendig og mestre høyt aktivitetsnivå Evne til endring Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Faglig utfordrende og spennende jobb sammen med dyktige medarbeidere Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gudrun Riska Thorsen Stillingstittel: Legevaktsjef Telefon:  51 60 77 30  /  951 47 570
Sandnes kommune Sandnes, Norge