Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk. Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider.

08/07/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Sørreisa skole, avdeling Skøelv skole, har ledig stilling som avdelingsleder.    Fra 01.08.20 vil de tre skolene i Sørreisa bli organisert som en felles enhet med enhetsleder/rektor og 4 avdelingsledere. Dette åpner for en fantastisk mulighet for deg til å bli en del av vårt dyktige lederteam. Du vil dermed få være med på å videreutvikle Sørreisaskolen.     Som avdelingsleder har du ansvar for lede skolen, skolens daglige drift og resultater, herunder personalansvar og skolens arbeid med kvalitetsutvikling.   Kvalifikasjonskrav Aktuell stilling innehar ansvaret for ivaretakelse av den daglige driften og ledelse av Skøelv skole. Vår nye avdelingsleder bør ha følgende...
Sørreisa kommune Sørreisa, Norge