Lom kommune ligg i Ottadalen i Oppland fylke og grensar i nord til Skjåk og Lesja, i aust til Vågå, i sør til Vang, og i vest til Luster i Sogn og Fjordane. Kommunen har sine noverande grenser frå 1866, då Skjåk vart skilt ut som eigen kommune.

Administrerande senter i kommunen er Fossbergom, òg kalla fjellbygda Lom dette ligg 382 moh. Lokalavisa er Fjuken, som òg dekkjer dei to andre kommunane i Ottadalen.

12/03/2020
SØKNADSFRIST: 17.04.2020 Vi har ledig ei fast 100% stilling som kombinert leiar og planleggar ved felleskontor for plan, byggesak og miljø i Lom og Skjåk kommunar. Til stillinga ligg det overordna ansvaret for fag, personal og økonomi ved kontoret. I tillegg til leiaransvaret vil vedkommande få eit sjølvstendig fagansvar innan kommunal planlegging. Kontoret har i dag fem faste stillingar og Lom er vertskommune. Arbeidsoppgåver Fagansvar, personalansvar og økonomiansvar for kontoret Ansvar for fagleg og organisatorisk vidareutvikling av kontoret Rådgjeving og behandling av offentlege og private reguleringsplanar Utredningsoppgåver og overordna planar Framlegg av plansakar både administrativt og til politiske utval Rettleie eksterne og interne i plan- og byggingslova GIS/oppmåling kan på sikt bli lagt inn under kontoret Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar Vi ser etter ein person med gode leiareigenskaper og god gjennomføringsevne. Leiarerfaring frå offentleg eller privat verksemd vil bli vektlagd Vi søkjer primært etter deg som har utdanning på master- eller bachelornivå innanfor relevante fagfelt som arkitektur, ingeniørfag, arealplanlegging eller samfunnsplanlegging Det er ynskjeleg med erfaring frå offentleg saksbehandling, også utreiingskompetanse frå privat eller offentleg verksemd vektleggast GIS-kompetanse er ynskjeleg, men inga føresetnad Vi tilbyr Eit godt arbeidsmiljø med fagleg dyktige medarbeidarar Utviklingsmoglegheiter med utfordrande og spennande arbeidsoppgåver Ta gjerne kontakt med konstituert administrasjonssjef Trond Byre-Haakensen, telefon 93 42 93 18, rådgjevar plan og miljø Sander Sælthun telefon 47 46 32 18 eller rådgjevar personal Åste Gudbrandsen, telefon 48 16 55 37 Elektronisk søknad sendast via vår heimeside  www.lom.kommune.no Namnet på søkjarar vil bli gjort offentleg. Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sander Sælthun Stillingstittel: Rådgjevar plan og miljø Telefon: 47463218 Epost:  sander.saelthun@lom.kommune.no  
Lom kommune Lom, Norge