Skip to main content
Tilbake

Revisjon Fjell IKS

Revisjon Fjell IKS er et interkommunalt revisjonsselskap som primært yter revisjonstjenester til sine eiere. Selskapets eiere er kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal og Folldal. Selskapet har 4 ansatte og disponerer et kontor i alle 8 eierkommunene.

Selskapet dekker det samlede behovet for revisjonstjenester til eierkommunene. Det omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning. Vår oppdragsportefølje omfatter for øvrig interkommunale selskaper, kommunale foretak, kirkelige fellesråd, private barnehager, fjellstyrer, stiftelser og foreninger.