Skip to main content

Midtre Hålogaland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for tolv kommuner; Ballangen, Evenes, Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord i Ofoten og Sør-Troms. Friluftsrådets historie går tilbake til 1992, og kontorsted er  Narvik. Geografisk spenner det fra Andfjorden og Astafjorden i nord til Vestfjorden og Tysfjorden i sør, fra Kvæfjorden/ Gullesfjorden og Tjeldsundet i vest til Sverige i øst. Området er mangfoldig med by og bygd, vidder, fjell, fjorder, store øyer og skjærgård. Midtre Hålogaland friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund, (FL), friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Narvik kommune er vertskommune, og friluftsrådet har i dag fire stillinger. Virksomheten finansieres via medlemskontingent, administrasjonstilskudd fra FL, og Nordland og Troms fylkeskommune. Prosjekter finansieres eksternt. Styret har fem medlemmer valgt av årsmøtet.