Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogaland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for tolv kommuner; Ballangen, Evenes, Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord i Ofoten og Sør-Troms. Friluftsrådets historie går tilbake til 1992, og kontorsted er  Narvik. Geografisk spenner det fra Andfjorden og Astafjorden i nord til Vestfjorden og Tysfjorden i sør, fra Kvæfjorden/ Gullesfjorden og Tjeldsundet i vest til Sverige i øst. Området er mangfoldig med by og bygd, vidder, fjell, fjorder, store øyer og skjærgård. Midtre Hålogaland friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund, (FL), friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner. Narvik kommune er vertskommune, og friluftsrådet har i dag fire stillinger. Virksomheten finansieres via medlemskontingent, administrasjonstilskudd fra FL, og Nordland og Troms fylkeskommune. Prosjekter finansieres eksternt. Styret har fem medlemmer valgt av årsmøtet.  

24/02/2020
SØKNADSFRIST: 16.03.2020 I bærekraftig besøksforvaltning innen friluftsliv og reiseliv er det behov for oppdaterte kartdata om infrastruktur som friluftslivsområder og ferdselsårer. Miljødirektoratet starter i 2019 et 5-årig ferdselsåreprosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging og tilrettelegging av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene der ett av hovedmålene er kartlegging av ferdselsårer og annen infrastruktur for friluftsliv. Tilgjengelige ferdselsårer nært byer og tettsteder er prioritert. Infrastruktur for friluftsliv er et satsingsområde, og vi søker derfor kartfaglig prosjektleder. Arbeidsgiver er Midtre Hålogaland friluftsråd. Arbeidsoppgaver Gjennom systematisk kartfaglig arbeid fremskaffe grunnlagsdata til besøksforvaltning og ulike planer, samt gjøre fysisk infrastruktur for naturopplevelser og friluftsliv synlig Bidra til å oppdatere grunnlagsdata for stier og turruter, det vil si oppdatere kartbaser som for eksempel FKB-Traktorveg, sti og Nasjonal database for tur- og friluftsruter, og bruke "Rett i kartet" for å bidra til oppdaterte grunnlagsdata Samarbeide med fylkeskommuner, kommuner, Kartverket, Statens vegvesen og frivillige organisasjoner Koordinerings- og prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter Kvalitetssikre data inn i nasjonal database for ferdselsårer Bistå kommunene i arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning med vekt på geografiske informasjonssystemer og naturforvaltning Erfaring med prosjektledelse/-arbeid Kunnskaper om regionen Friluftsfaglig kompetanse Erfaring med frivillige organisasjoner God skriftlig og muntlig framstillingsevne Førerkort og bil. Personlige egenskaper Arbeide målrettet, systematisk og selvstendig Gode samarbeidsevner Engasjement for natur og friluftsliv Vi tilbyr Et lite arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger Faglige utviklingsmuligheter Et landsdekkende friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 måneders prøvetid Det må påregnes reisevirksomhet. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene, kontorsted etter avtale Tiltredelse ønskelig fra 01.05.2020 Henvendelse om stillingen rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll, tlf. 905 49 676, e-post.  anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no  Midtre Hålogaland friluftsråd halogaland-friluftsrad.no og Facebook Kontaktinformasjon Anne- Margrethe Roll, Daglig leder, 905 49 676, anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no   Arbeidssted Kongensgt 49 8514 Narvik Søk på stillingen: Klikk her
Midtre Hålogaland friluftsråd Narvik, Norge