Sortland kommune

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen - Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no 

11/04/2019
SØKNADSFRIST: 05.05.2019 Er du vår nye GIS spesialist innen vann og avløp? Sortland kommune har høy utviklingstakt, noe som stiller store krav til kommunen som utviklingsaktør for både næringsliv, privatpersoner og kommunens egen aktivitet. Aktiviteten hos Geodata er viktig i denne sammenheng. Avdelingen har til sammen fire årsverk, og er organisert i sektoren Plan- og utvikling. Geodata har som mål å yte god service, og levere effektive og gode tjenester til kommunenes innbyggere og næringsliv. Dette får vi til ved en løpende utvikling av moderne løsninger med god tilgjengelighet. GIS er et viktig verktøy i hele den kommunale organisasjonen. Vi bruker blant annet programvarene GISLINE, ArcGIS og QGIS. Den aktuelle stillingen som GIS-spesialist VA vil også arbeide med fortløpende utvikling og oppdatering av kommunens kartverk innenfor vann og avløp. Arbeidsoppgaver Stillingen vil primært omfatte slike oppgaver: Arbeid med GIS for VA-oppdatering og vedlikehold av kommunens VA-database, herunder oppmålingsoppgaver i marken Arbeid med grunnlag for planer innenfor VA-sektoren Levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosesser Løpende GIS-oppgaver og kundestøtte Vi søker deg som har Utdanning minimum på høyskole-/bachelornivå innenfor relevante fagfelt og har dokumentert GIS-kompetanse med ArcGIS programvare Erfaring fra rådgivning/prosjektledelse Evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre Førerkort klasse B Jobber strukturelt og holder oversikt samt tar ansvar i eget fagområde / prosjekt Krav til språkkunnskaper For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi kan tilby deg En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester Utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner Programvaremiljø med bl.a. FME, ESRI produkter (ArcGIS, ArcGIS Online, ArcGIS server), QGIS, Pix4D (Dronefotograferingsverktøy) Variert arbeid i et positivt miljø Fleksibel arbeidstid Gunstig pensjonsordning Lønn etter avtale Tilsettingsvilkår Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Søknad sendes Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00. Velkommen som søker!
Sortland kommune Sortland, Norge
10/04/2019
SØKNADSFRIST: 05.05.2019 Søker du utfordringer? Utbyggingsavdelingen ved Sortland kommune jobber bredspektret. Vi jobber fra vann - og avløpsanlegg i grunnen til oppføring av nye bygg. Jobben starter med den første ide til fullført prosjekt. Dette innebærer oppgaver innen økonomi, saksbehandling, dialog med næringsliv og utbyggere og avklaringer gjennom politiske vedtak.  Vi har spennende og utfordrende dager på vår avdeling- Er du vår nye kollega? Vi søker prosjektleder Du får jobbe både selvstendig og i team med prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Ved mindre prosjekter gjør  prosjektleder også byggelederoppgaver. Avhengig av kvalifikasjoner søker vi å plassere medarbeidere til ulike deler i prosessen. Vi søker deg som har: - Høyere, relevant utdanning - Kompetanse som prosjekt-/prosessleder - Evne til strategisk planlegging - Samhandlingsegenskaper - Evne til å jobbe selvstendig - Erfaring fra kommunal forvaltning - Behersker norsk som arbeidsspråk - Førerkort klasse B Personlige egenskaper vektlegges. Vi kan tilbyr vår nye medarbeider: - Prosjektlederens varierte hverdag - Gode utviklingsmuligheter - Et trivelig kollegium - Gunstig pensjonsordning - Lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid Tilsettingsvilkår Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i  faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må  det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Generelt Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskrimering" oppfordrer Sortland kommune alle  kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller  etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne  bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir  unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf.offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse  sendes til HR@sortland.kommune.no NB. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Søknad sendes Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt  med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00. Velkommen som søker!  Kontakter Navn: Brynjulv Øverby Tittel: fagleder Kommunalteknisk E-post: bry@sortland.kommune.no Mobil: 95730976 Arbeid: 76109117
Sortland kommune Sortland, Norge