Skip to main content

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Det er for tiden en sterk vekst i næringslivet, noe som også medfører økt tilflytting og stor optimisme. Vi har en høy kommunal aktivitet for å serve næringslivet og for å gjøre oss enda mer attraktiv som bostedskommune. Flatanger kommune er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og på fjellet. Viktigste næringsveger er bredt spekter av havbruksrelatert virksomhet, småindustri, landbruk og turisme. Kommunesenteret Lauvsnes ligger ca. en times kjøring fra Namsos.