Naturskjønne Leirfjord kommune med sine 2300 innbyggere, ligger sentralt plassert på Helgelandskysten mellom regionsentrene Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Leirfjord er en landbruks- og kystkommune med stort potensial innen turisme og marine næringer. I tillegg er det ett prosjekt opp mot vannkraft under utbygging. Kommunen har unike friluftsmuligheter til havs, utmark og til fjells. Leirfjord har et godt tjenestetilbud innen oppvekst, omsorg og kultur. Kommunen har gode kommunikasjonsmuligheter med nærhet til flyplass, jernbane og E6. 

10/07/2019
SØKNADSFRIST: 30.07.2019 Bli vår nye kommunepsykolog. Kommunene Herøy, Dønna, Nesna og Leirfjord har i felleskap et samarbeid for å få etablert en kommunepsykolog. Ved en tiltredelse vil den ansatte selv kunne velge hvilken kommune en vil bosette seg i. Beskrivelse avdeling Stillingen er et samarbeid mellom fire kommuner og det er Leirfjord som er vertskommune for ordningen, og stillingen er underlagt Virksomhet Omsorg v avdeling psykisk helse og rus. Det må påberegnes en del reising til de ulike kommuner og det er fergeforbindelse til Dønna, Nesna og Herøy.Kontorløsning i hver kommune og det er opp til den tilsatte om hviken kommunen en velger å bosette seg i. Arbeidsoppgaver Bidra til helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen Veilede og utvikle samarbeidstrukturer på system og individnivå Råd og veiledning til øvrige etater i kommunen  Identifisere forbedringspotensialet i dagens tjenester og bidra i utvikling av tjenestetilbud Tverrfaglig samarbeid  Veilede innen Psykisk helse og rus  Vi søker Autorisasjon som psykolog med erfaring fra kommunal praksis er ønskelig Erfaring med utviklingsarbeid Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team Engasjement og ståpå vilje, samt god evne til å kommunisere og skape gode relasjoner Erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk Erfaring fra tverrfaglig samhandling og veiledning Krav til kompetanse Autorisasjon som psykolog Førerkort kl B Søker må beherske Norsk godt, muntlig og skriftlig Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Søker må disponere egen bil. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn: Truls Martin Gripheim Tittel: Virksomhetsleder omsorg E-post: Truls.Martin.Gripheim@leirfjord.kommune.no   Mobil: 46767768 Arbeid75074052
Leirfjord kommune Leirfjord, Norge