Solund kommune

Ytst i Sognefjorden ligg øyriket Solund, ein av få reine øykommunar i landet og med fleire øyar enn dei 807 innbyggjarane som bur her. Dei siste åra har vi opplevd folketalsauke, noko som gjer oss unike samanligna med andre småkommunar. Her er høve til ulike fritidsmogelegheiter, både organiserte og det du kan finne på sjølv "til lands og til vanns", Vi har god kommunikasjon til fastlandet. 

Følg linken og vert litt betre kjent med oss: 

http://www.youtube.com/watch?v=E3RbqQhfrQQ 

22/09/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Solund er eit øyrike ytst i Sognefjorden som dei siste åra har vi opplevd positiv folketalsauke. Vi har eit godt utvikla tenestertilbod i kommunesenteret Hardbakke med skule, barnehage, butikksenter og gode kommunikasjonar til fastlandet. Solund er eit eldorado for friluftsaktivitetar på sjø og land, til dømes kajakkpadling og fotturar. Vi søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar i Solund kommune. Stillinga har eit overordna ansvar for helse- og omsorgstenesta, og vert plassert i administrasjonssjefen si leiargruppe. Helse- og omsorgsleiar har ansvar for institusjon/open omsorg, PU-tenesta, psykisk helseteneste og rus, legeteneste, helsestasjon, jordmorteneste og fysioterapi/ergoterapi. Helse- og omsorgsleiar har også ansvar for kjøken, vaskeri og reinhald. Ved Solundheimen som har 20 institusjonsplassar, er det dagavdeling, fysioterapi og ergoterapi, eige kjøkken og...
Solund kommune Solund, Norge