Fra 01.01.2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

17/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Bo- og servicesenter. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Videre har enheten kjøkken og vaskeri.   Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.   Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH.   Virksomhet for institusjon søker nå etter:   Avdeling 1 (lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) Helsefagarbeider 50% fast hvorav 33% er fast vikar Helsefagarbeider 50% fast hvorav 25% er fast vikar Helsefagarbeider 50% fast hvorav 33% er fast vikar Helsefagarbeider 50% vikariat hvorav 35% er fast vikar Avdeling 2 og 3 (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) Helsefagarbeider 50% fast hvorav 35% er fast vikar Helsefagarbeider 50% vikariat hvorav 10% er fast vikar   Avdeling 4 (Byremo omsorgssenter) Helsefagarbeider 65% vikariat på natt  Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger. Hovedoppgaver Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter Dokumentasjon i fagprogrammet profil  Krav til stillingen •  Autorisert Helsefagarbeider   Vi ønsker at du har Relevant erfaring Erfaring fra demensarbeid  Vi kan tilby Tverrfaglig samarbeid Engasjerte medarbeidere Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team Motivert, serviceinnstilt og fleksibel Vilje til å stå på  Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.   For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved: Avdelingsleder Avdeling 1; Elin Ingebregtsen Goderstad tlf: 91628330, Avdelingsleder Korttidsavdeling, Gunn Venke Vigmostad Lund, tlf: 92291484 Avdelingsleder Avdeling 3, Mailin Igland, tlf: 41721037 Avdelingsleder Avdeling 2, Bjørg Hamran tlf 94150519 Avdelingsleder Avdeling 4, Arnhild Urevatn, tlf 95221507   Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsfrist: 08.03.2020   Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Bo- og servicesenter. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Videre har enheten kjøkken og vaskeri. Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar. Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Da flytter Lyngdal bo- og servicesenter inn i Lyngdal Helsehus. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH   Virksomhet for institusjon søker nå etter:   Avdeling 1 (lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier vikariat 100% - Sykepleier 100% fast hvorav 20% er fast vikar   Avdeling 2 og 3 (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier 100% fast hvorav 50% er fast vikar - Sykepleier 75% fast hvorav 25% er fast vikar - Sykepleier 50% fast hvorav 35% er fast vikar - Sykepleier 75% fast hvorav 10% er fast vikar   Avdeling 2 (Byremo omsorgssenter) - Sykepleier 75% fast hvorav 25% er fast vikar - Sykepleier 50% vikariat for 10% er fast vikar Korttidsavdeling/kommunal øyeblikkelig hjelp (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier 50% fast hvorav 35% er fast vikar - Sykepleier 75% fast vikar – fast   Nattevakter (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus): - Sykepleier 75% 1 års vikariat - Sykepleier 75% fast vikar - fast - Sykepleier 75% vikariat ut april 2020.   Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.   Hovedoppgaver Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter Dokumentasjon i fagprogrammet profil  Krav til stillingen Til stillingene kreves det sykepleierutdanning  Vi ønsker at du har Relevant erfaring Erfaring/videreutdanning innen demens Vi kan tilby Tverrfaglig samarbeid Engasjerte medarbeidere Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet. Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team Motivert, serviceinnstilt og fleksibel Vilje til å stå på  Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved:  Avdelingsleder Avdeling 1; Elin Ingebregtsen Goderstad tlf: 91628330, Avdelingsleder Korttidsavdeling, Gunn Venke Vigmostad Lund, tlf: 92291484 Avdelingsleder Avdeling 3, Mailin Igland, tlf: 41721037 Avdelingsleder Avdeling 2, Bjørg Hamran tlf 94150519   Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsfrist: 08.03.2020   Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge