Fra 01.01.2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

12/04/2019
SØKNADSFRIST: 29.04.2019 Rektor på Berge barneskole har fått nye utfordringer i forbindelse med ny kommune. Det er derfor ledig en 100% fast stilling som rektor med tiltredelse fra 01.08.2019. Vi søker en tydelig og handlekraftig leder som sammen med personalet kan videreutvikle skolen i tråd med kunnskapsløftet og kommunens mål. Berge barneskole ligger i sentrum og er en barneskole med ca. 350 elever fordelt på 1.-7.trinn. Skolen har 53 fast ansatte, og ledes av rektor, inspektør og sfo-leder. Skolen er organisert i ulike team og skolens ledelse samarbeider blant annet tett med spesialpedagogisk koordinator, sosionom og teamledere. Vi søker en leder som har •    Strategisk innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling •    Resultatorientering og gjennomføringsevne •    Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig •    Evne til å lytte til, motivere og inspirere sine medarbeidere •    Fokus på elevenes læring og læringsmiljø •    Innsikt i og evne til god økonomistyring Krav til stillingen •    God pedagogisk forståelse •    Gode samarbeidsevner •    Bred faglig kompetanse •    Vilje til å ta del i utviklingsarbeid •    Forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy •    Pedagogisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå •    Det er ønskelig med ledererfaring Vi kan tilby •    Rektorskolen  •    Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø •    Dyktige kollegaer •    Lønn etter avtale •    Arbeidsvilkår etter gjeldende bestemmelser Kontaktinformasjon og søknadsskjema Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.  For ytterligere opplysninger om stillingen kan nåværende rektor for Berge Barneskole, Ingrid Alden kontaktes på tlf: 916 49 477. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.  Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.  Søknadsfrist 29. April 2019
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
09/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for kjøkken og vaskeri ved Lyngdal bo- og servicesenter med snarlig oppstart. Søknadsfrist er 30. april 2019. Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består i dag av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.  2019 og 2020 blir spennende år for Lyngdal kommune. Kommunen er i gang med å bygge et nytt helsehus; Lyngdal helsehus som skal stå ferdig i 2020. Vi arbeider også med å danne NYE LYNGDAL kommune sammen med Audnedal, som skal være klar i 2020. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver vil måtte påregnes. 2019 vil bære preg av endringsprosesser fra dagens organisering mot det nye helsehuset i en ny kommune. Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen mot dette målet. Personlig egenhet og relasjonskompetanse vil derfor bli vektlagt. Lyngdal bo- og servicesenter vant IA-prisen i fjor, og ble nr. 1 på kommunebarometeret innen pleie og omsorg. Vi vektlegger fag og kvalitet og ønsker å styrke vår kompetanse. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder for helsehuset vil ha ansvar for vaskeri, kjøkken, kantine og ulike driftsoppgaver. Avdelingsleder vil og ta del i planleggingen inn mot det nye helsehuset i Lyngdal. Vi vil vektlegge «Leve hele livet» i St meld nr. 15. Avdelingslederen for kjøkken og vaskeri vil også fra 2020 samkjøre drift kjøkken og vaskeri med Audnedal i nye Lyngdal kommune. Avdelingsleder vil og ha et tett samarbeid med renholdstjenesten i kommunen og samhandling med Tekniske tjenester. I tillegg har avdelingslederen ansvar for følgende områder: Personal Økonomi Sikre og lede faglig kvalitet i avdelingen Kvalifikasjoskrav og vilkår Ledelseserfaring Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant inn mot ansvarsområdet Personlige egenskaper: Fleksibel og serviceinnstilt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Flink til å motivere og engasjere Evne til å tenke helhetlig God faglig innsikt Vi kan tilby: Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde Gode pensjonsordninger Lønn etter avtale Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr.  helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 . Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Kontaktpersoner og søknadsskjema Mer informasjon om stillingene kan du få ved henvendelse til enhetsleder enhet for institusjonstjenester, Maureen Johnsen, på telefon 945 06 029, eller avdelingsleder korttidsavdelingen, Hildegunn Vik Risnes, telefon 979 99 601. Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du via lenken under.
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
09/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Vår nåværende avdelingsleder går over i en ny stilling og vi søker etter hennes etterfølger. Det er derfor ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder korttidsavdeling / KØH med snarlig oppstart. Søknadsfrist er 30. april 2019. Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar. 2019 og 2020 blir spennende år for Lyngdal kommune. Kommunen er i gang med å bygge et nytt helsehus; Lyngdal helsehus som skal stå ferdig i 2020. Vi arbeider også med å danne NYE LYNGDAL kommune sammen med Audnedal, som skal være klar i 2020. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver vil måtte påregnes. 2019 vil bære preg av endringsprosesser fra dagens organisering mot det nye helsehuset i en ny kommune. Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen mot dette målet. Personlig egenhet og relasjonskompetanse vil derfor bli vektlagt. Lyngdal bo- og servicesenter vant IA-prisen i fjor, og ble nr. 1 på kommunebarometeret innen pleie og omsorg. Vi vektlegger fag og kvalitet og ønsker å styrke vår kompetanse. Arbeidsoppgaver Sikre og lede faglig kvalitet i avdelingen Daglig drift av avdelingen (turnusarbeid, ansettelser m.m) Personalansvar Økonomiansvar Kvalifikasjoskrav og vilkår Ledelseserfaring Høyere utdanning på minimum bachelornivå som er relevant inn mot ansvarsområdet Personlige egenskaper: Fleksibel og serviceinnstilt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Flink til å motivere og engasjere Evne til å tenke helhetlig God faglig innsikt Vi kan tilby: Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø Utfordrende oppgaver innenfor et spennende fagområde Gode pensjonsordninger Lønn etter avtale Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr.  helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 . Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Kontaktpersoner og søknadsskjema Mer informasjon om stillingene kan du få ved henvendelse til enhetsleder enhet for institusjonstjenester, Maureen Johnsen, på telefon 945 06 029, eller avdelingsleder korttidsavdelingen, Hildegunn Vik Risnes, telefon 979 99 601. Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du via lenken under.
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge
09/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Lyngdal kommune søker psykologer til 2 x 100% faste stillinger. -          Fast 100% stilling i enhet for psykisk helse og rus. -          Fast 100% stilling i enhet for barn og unge. Fra 01.01.2020 blir begge stillingene lagt under Virksomhet for Forebygging og livsmestring i Nye Lyngdal kommune. Det er å forvente at noe arbeid vil foregå i Audnedal fra samme dato. Hovedoppgaver Psykologene skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstsvilkår for sine fokusgrupper Forpliktende og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog Relevant praksis og arbeidserfaring Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig og strukturert Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid Fleksibel og løsningsorientert God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi kan tilby Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse- jf. helsepersonelloven §20 a. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no    Søknadsfrist 30.04.2019 Autorisasjon, vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.  Nærmere opplysning om stillingene kan du få ved henvendelse til enhetsleder Barn og unge – Karen Elizabeth Lind tlf: 38334090 eller enhetsleder for Psykisk helse og habilitering Linda Skagestad, tlf: 95160273.
Lyngdal kommune Lyngdal, Norge