Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal iverksette Stortingets og Regjeringens beslutninger. Arbeidsoppgavene dekker et meget vidt felt og omfatter blant annet tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, utdanning, helse-, sosial- og familierettslige saker, sivilt beredskap og oppgaver innenfor landbruk- og miljøvernsektoren.

03/12/2018
SØKNADSFRIST: 17.12.2018 Hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er det fra 01.01.2019 ledig fast stilling (100%) som kommunerådgiver ved Justis- og vergemålsavdelingen. Avdelingen vil bestå av ca. 40 årsverk og er en av 5 avdelinger hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Avdelingen vil bli er inndelt i tre faggrupper. Justis (klage), justis (bevilling) og vergemål. Stillingen vil ligge i faggruppe Justis (klage). Vi kan tilby utfordrende og varierte oppgaver i et travelt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Arbeidsoppgaver Stillingen vil bli tillagt en sentral rolle knyttet til Fylkesmannens ansvar for veiledning, klagebehandling og lovlighetskontroll med utgangspunkt i kommuneloven, men også og andre oppgaver som hører inn under faggruppens saksportefølje må påregnes. Det må påregnes stor grad av utadrettet virksomhet i form av veiledning overfor kommunene, kursvirksomhet m.v. Målgruppe er både kommunenes administrasjon og politikere. Kvalifikasjoner Master i rettsvitenskap/Juridisk embetseksamen. Andre med relevant utdanning fra høyskole/universitet kan søke. Kunnskap om/erfaring fra kommunal forvaltning vil bli tillagt vekt.      Personlige egenskaper som vi ser etter Stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner, selvstendighet, formidlingsevne og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det forutsettes god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø Gode sosiale vilkår med fleksibel arbeidstid og statlige pensjonsordninger Avlønning som rådgiver/seniorrådgiver stillingskode 1434/1364 med årslønn fra kr. 480 000 til kr 620 000. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid. Generelle opplysninger Kontorsted for stillingen vil være Tønsberg. Vi er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi tar forbehold om endring av stillingens oppgaver. Søkers navn kan bli offentliggjort jf. offl. § 25, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Ytterligere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til direktør Per Arne Andreassen eller fagdirektør Petter Lodden, tlf. 33 37 11 00.
Fylkesmannen i Vestfold Tønsberg, Norge