Skip to main content

Hå kommune sitt administrasjonssenter ligg på Varhaug, ca. 40 minutt med tog frå Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggjarar, har vel fungerande skuledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbod og levekår. I tillegg til eit rikt og variert kultur- og idrettstilbod finn ein flotte tur- og friluftsområder. Hå kommune sin visjon er: Me løfter i lag. Våre verdiar er: Open, driftig og stolt. Me ønskjer oss medarbeidarar som kan identifisera seg med både vår visjon og våre verdiar!