Hå kommune sitt administrasjonssenter ligg på Varhaug, ca. 40 minutt med tog frå Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggjarar, har vel fungerande skuledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbod og levekår. I tillegg til eit rikt og variert kultur- og idrettstilbod finn ein flotte tur- og friluftsområder. Hå kommune sin visjon er: Me løfter i lag. Våre verdiar er: Open, driftig og stolt. Me ønskjer oss medarbeidarar som kan identifisera seg med både vår visjon og våre verdiar!