Skip to main content

Sogn Næring AS er ein næringsselskap som er eigd av kommunen og næringslivet i fellesskap. Selskapet si viktigaste oppgåve er å skape fleire arbeidsplassar i eigen region. Verksemda skal drive næringsutvikling gjennom å bidra til nyetableringar, hjelpe eksisterande verksemder skape møteplassar som stimulerer til vekst og utvikling, både hjå offentlege- og private aktørar. Sogn Næring AS er regional vert for inkubatorverksemda til Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Verksemda held til i Innovasjonsbygget på Fosshaugane Campus i Sogndal.