Skip to main content
Tilbake

Beiarn Kommune

Beiarn kommune er et vakkert stykke norsk innland som strekker seg fra Beiarfjorden i nord til Svartisen i sør.

Beiarn kommune ligger 11 mil sør for Bodø. Daglig er det bussforbindelse med Bodø, hovedstaden i Nordland fylke. Kommunesenteret i Beiarn er Moldjord. Kommunen har allsidig produksjon innen jord- og skogbruk. I tillegg er det lagt tilrette for etablering av nye bedrifter i kommunen. I Beiarn er det gode muligheter til friluftsliv, Beiarelva er en kjent lakseelv. I kommunen er det fritidsaktiviteter som kor, korps, nærradio og idrettslag både for vinter- og sommeridrett. Kommunen legger aktivt til rette for at kvinner og menn, ­gammel og ung skal kunne realisere seg i tråd med sine personlige forutsetninger.

 Store deler av kommunen består av storslagne fjellpartier med åpne, småkuperte vidder og høye markante fjelltinder omkranset av isbreer.
Gjennom fjell-landskapet skjærer det 6 mil lange hoveddalføret Beiardalen med sine sidedaler Tollådalen, Gråtådalen og Arstaddalen. De frodige dalsidene vitner om et rikt jordsmonn og et lunt sommerklima.

De ca 1100 innbyggerne bor spredt langs Beiardalen. En del av bosettingen er likevel konsentrert til kommunesenteret Moldjord og bygdesentrene Storjord og Trones.