Skip to main content
Tilbake

Valdres Kommunale Renovasjon Iks

VKR er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling og behandling av avfall og slam i Valdres. 
VKR har i dag 44 ansatte. Hovedanlegget ligger i Rebneskogen, 9 km nord for Fagernes. VKR håndterer årlig 17.000 tonn avfall og 3.000 tonn slam. I tillegg har VKR 8 miljøstasjoner plassert rundt i alle seks Valdres-kommunene. Les mer på www.vkr.no