Skip to main content

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Selskapets viktigste oppgave er å forenkle, forbedre og fornye offentlig forvaltning. Våre nasjonale fellestjenester er i vekst, og etterspørres av flere samfunnsaktører som ønsker å utvikle nye tjenester. God forankring hos brukerne innenfor sektoren og konstruktive prosesser for å avdekke deres behov danner grunnlaget for anskaffelse av tjenester og IT-systemer innenfor gjeldende rammer.

Vigo IKS er i sterk vekst, og vi er nærmere 30 fast ansatte. I tillegg til faste ansatte, frikjøper selskapet rundt 15 medarbeidere fra fylkeskommunene rundt om i landet som støtter opp om utviklingsprosesser og forvaltningsoppgaver. Selskapets hovedfokus er innen videregående opplæring og samferdsel, men vi bidrar også på mange andre sektorer for å digitalisere offentlig forvaltning i Norge, og arbeider både på lokalt og nasjonalt nivå.

Vigo IKS har sitt hovedkontor i Porsgrunn i moderne og nye lokaler i Deltabygget, Kjølnes campus.

Se selskapets årsmelding for 2021 hvor du kan lese mer om selskapet: https://www.vigoiks.no/om-vigo-iks/aarsmeldinger-vigo-iks