Skip to main content

Modum er en kommune i Buskerud fylke. Den grenser i nord til Krødsherad og Ringerike, i øst til Hole og Lier, i sør til Øvre Eiker, og i vest til Sigdal. Kommunen har tre tettsteder, Åmot, Geithus og kommunesenteret Vikersund. Blaafarveværket var en stor bergverksbedrift, og utviklet blåfarve fra koboltmalm. På 1800-tallet var det den største industri- bedriften i Norge. Modum hadde også en betydelig papirindustri i mange år. Kommunen har dessuten mange fossefall, noe som har gitt muligheten til utbygging av en rekke kraftstasjoner. Modum er en betydelig jord- og skogbrukskommune. Den største arbeidsgiveren i Modum etter årsverk er kommunen. Så følger entrepenøren Albert Chr.Hæhre. Deretter kommer Modum Bad som er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. Den største industribedriften i kommunen er Elko. Vikersundbakken - Nord-Europas eneste skiflyvingsbakke, og per 2008 verdens tredje største hoppbakke, bygget i 1936, ligger her. Befolkning 12 741 (2008)