Røyrvik kommune

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune.

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret.

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår. 

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg.

 

27/03/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Det er ledig 100 % fast stilling som Enhetsleder kommunalteknikk ved Plan-, drift- og eiendomsavdelingen. Enhetsleder kommunalteknikk er direkte underlagt avdelingslederen og må påregne noe økonomi- og personalansvar for fagområdene renhold og teknisk drift.  Avdelingen har ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester. Kommunen har flere spennende utbygginger på gang. PDE er involvert i arbeidet rundt helseplattformen og utforming av velferdsteknologi.  Stillingens arbeidsområde: Daglig ledelse av kommunens driftsavdeling Drift- og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg Kommunaltekniske tjenester Utvikling og byggeledelse av rehabiliteringsprosjekter ifb. bestående anlegg Helse, miljø og sikkerhet og internkontroll for arbeidsområdet Noe personalansvar og økonomisk ansvar for driftsoperatører og renholdspersonale må påregnes Bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål i Røyrvik kommune. Saksbehandling, inklusive for politiske utvalg Bidra i økonomisk planlegging og budsjettarbeid for området Bidra til tverrfaglig samarbeid Vi ønsker en person med: Minimum 3-årig høyskole innen relevant fagområder/fagskoleingeniør eller tilsvarende God kjennskap til kommunal teknikk Ledererfaring Formell kompetanse innen økonomi og lederskap, helst fra kommunal sektor Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Må kunne jobbe selvstendig God forståelse for politiske prosesser Førerkort kl B God data kunnskap Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter til en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen. Vi forventer at du bidrar til et tett og konstruktivt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak og slik at innbyggerne får oppleve en samkjørt kommunal administrasjon. Tilsettingsvilkår: Lønn etter avtale Meget gode pensjons- og forsikringsordninger Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.  Søknaden sendes: Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no   Tiltredelse: Snarest  Kontakter:      Tanja Staldvik Wallervand, seniorkonsulent, tanja.staldvik@royrvik.kommune.no , Mobil: 456 17 587    Arbeid: 743 36 381  Søknadsfrist: 28.04.2019   Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.
Røyrvik kommune Røyrvik, Norge