Kviteseid kommune

Kviteseid kommune ligg sentralt i Vest-Telemark. Telemarksvassdraget (Telemarkskanalen) og Arendalsvassdraget set sitt preg på landskapet. Dei flotte fjella rundt og naturen elles inviterer til ulike friluftsaktivitetar sommar som vinter.

Kommunesenteret, Kviteseid ligg midt mellom turistbygdene Vrådal og Morgedal.

Kommunen har eit variert næringsliv bygd på reiseliv, småindustri, landbruk, handel og offentleg tenesteyting. Kviteseid har lange tradisjonar som administrasjonssenter på grunn av si sentrale plassering i Vest-Telemark og ved Telemarksvassdraget.

18/11/2020
SØKNADSFRIST: 13.12.2020 Kviteseid er ei koseleg bygd med ca. 2500 innbyggjarar. Me kan tilby fantastiske kontrastar, med bading på somrane, mange moglegheiter for fjellturar, koselig kafè, økologisk frisør, klesbutikk, mange aktivitetar for born og unge, fantastiske skimoglegheiter om vinteren og mange hyggelege mennesker. Kviteseid ligg 2,5 timers kjøyretur til både Oslo og Kristiansand og ligg midt i Telemark. Som sjukepleiar får du moglegheit til å utvikle din faglege nysgjerrighet og kompetanse. Vi har stort fokus på fagutvikling og har egen fagutviklingssjukepleiar som arbeider med det. Vi kan tilby kursing og ynskjer at kvar einskild sjukepleiar skal ha moglegheit til å utvikle seg innan emner den er interessert i som igjen kan brukast inn i arbeidet. Kviteseid omsorgssenter (KOS) er ein sjukeheim med til saman 41 plassar fordelt på tre somatiske avdelingar og ei...
Kviteseid kommune Kviteseid, Norge