Øksnes kommune

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og er en fiskerikommune i Vesterålen. Kommunen er Norges største torskekommune og har et godt og variert næringsliv til knyttet fiskerinæringer som er kontinuerlig utvikling. Hvert år arrangeres Vesterålen Skrei festival i Øksnes. 

Øksnes kommunes beliggenhet med nær tilgang til fjell, sjø, skog og mark gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv. Dronningruta og Nyksund er kjente opplevelser. Med storhavet som nabo er det fine forhold for havfiske etter skrei, storsei og kveite. Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv. 

24/04/2019
SØKNADSFRIST: 11.05.2019 Tar du spranget – har du lyst å jobbe i Øksnes kommune i Vesterålen?   Saksnr 19/444 Det er ledig 100% fast stilling som Prosjektleder/prosjektingeniør ved Teknisk enhet.  Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og er en fiskerikommune i Vesterålen. Kommunen er Norges største torskekommune og har et godt og variert næringsliv til knyttet fiskerinæringer som er kontinuerlig utvikling. Hvert år arrangeres Vesterålen Skreifestival i Øksnes. Øksnes kommunes beliggenhet med nær tilgang til fjell, sjø, skog og mark gir gode muligheter til et allsidig friluftsliv. Dronningruta og Nyksund er kjente opplevelser. Med storhavet som nabo er det fine forhold for havfiske etter skrei, storsei og kveite.  Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv. Teknisk enhet - driftsavdelingen har totalansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale veier,  vann- og avløpsanlegg i Øksnes kommune. Avdelingen har 4 fagarbeidere og ledes av en avdelingsleder. Vi er en mannsdominert enhet så kvinner oppfordres til å søke.  Høsten 2018 ble det vedtatt ny hovedplan for vann og avløp for 2018-2025. Planen har en investeringsramme på ca 170 mil i perioden.  For å gjennomføre tiltakene i hovedplanen skal Øksnes kommune ansette en prosjektleder/prosjektingeniør i en nyopprettet stilling.  Hovedarbeidsoppgaver: •Lede og gjennomføre prosjekter fra forprosjekt/detaljplanlegging til overtagelse for drift. •Medvirke til sikker og god økonomistyring/framdrift i prosjektene •Ivareta byggherrerollen mot innleide rådgivere, byggeledere og entreprenører  Kvalifikasjoner for stillingen: •Utdanning på høgskole/universitetsnivå •Relevant erfaring innen vann og avløp •Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner •Gode norskkunnskaper – både skriftlige og muntlige •Annen relevant utdanning og lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet.  Personlige egenskaper •At du er engasjert og initiativrik •Har evne til å skape resultater i samarbeid med andre •At du kan arbeide selvstendig, effektivt og strukturert  Lønnsvilkår:  I henhold til gjeldende avtaleverk  Øksnes kommune kan tilby: Et godt arbeidsmiljø med høy faglige entusiasme og kunnskapsrike kollegaer. Vi har ryddige arbeidsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig og personlig utvikling Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning God forsikringsordning og lånevilkår i KLP/SPK  Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.  Nærmere opplysinger om stillingen, får en ved å henvende seg til Bengt Stian Nilsen tlf:   76 18 50 00.  Øksnes kommune ber alle søkere benytte vårt digitale søknadssenter  https://www.oksnes.kommune.no/skjema/   Trenger du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Kommunetorget, Øksnes kommune. Tlf: 76 18 50 00
Øksnes kommune Øksnes, Norge