Haram kommune

Med stolte skipsbyggjartradisjonar er Haram ein viktig del av den maritime klynga på Sunnmøre. Behov for rekruttering og kompetanse har skapt eit nært samarbeid mellom skulane, bedriftene og den internasjonale arbeidsmarknaden. Det er ein sterk tradisjon for å byggje kulturhus, idrettsanlegg, turløyper og vegar i nært samarbeid mellom kommunen, næringslivet, frivillige lag og organisasjonar. Dette samspelet mellom folk og bedrifter skaper ein unik dynamikk i lokalsamfunnet

Velkomen som jobbsøkjar i Haram kommune!

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf: 70 20 75 00. 

12/09/2018
SØKNADSFRIST: 30.09.2018 Team for psykisk helse og rus har eit ledig vikariat omgåande og som varer ut august 2019. Vi søkjer etter nokon med høgskuleutdanning, fortrinnsvis innan helse- og sosialfag. Vikariatet er i utgangspunktet 90 % stilling, men kan etter avtale aukast til 100 %.  Arbeidsstad er Dalebu bustader, som er ein del av Team for psykisk helse og rus. Teamet har tett samarbeid og tilpassar tilbodet etter brukaren sitt hjelpebehov. Vi samarbeider også med andre kommunale tenester og Helseføretaket.  Dalebu bustader er eit heildøgnstilbod der ein utfører miljøarbeid til heimebuande personar busett i Dalebu eller omliggande område. Arbeidsoppgåver Ansvar for å følgje opp dei miljøterapeutiske tiltaka rundt kvar enkelt brukar. Koordineringsansvar. Arbeidet inneber noko køyring i forbindelse med eksempelvis aktivitetar i lag med brukar, førarkort er difor ein føresetnad. Arbeid etter oppsett turnus, med arbeid kvar tredje helg. Kvalifikasjonar 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, gjerne med vidareutdanning innan psykisk helse eller rus. Vi legg vekt på erfaring frå arbeid innan psykisk helse og rus. Personlege Eigenskapar Har interesse for og er personleg eigna til psykisk helsearbeid. Har gode samarbeidsevne, er fleksibel og med evne til å arbeide sjølvstendig. Reflekterer over seg sjølv i relasjon til brukar, pårørande og medarbeidarar. Har lyst til å vere ein del av eit team. Vi tilbyr Spennande arbeidsoppgåver. Tverrfagleg arbeidsmiljø. God pensjonsordning. Ryddige arbeidsforhold. Tilsetting, løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lovar og tariffavtalar. Kontaktinformasjon Amanda Verpeide, Avdelingsleiar Dalebu Bustader, +47 70 20 93 10 Arbeidsstad Brattvåg For elektronisk søknadsskjema, trykk på knappen "Søk nå" på denne sida.
Haram kommune Haram, Norge