Hjartdal kommune

Hjartdal kommune ligg i Aust-Telemark med grense til kommunane Notodden, Tinn og Seljord. Kommunen har ca. 1600 innbyggarar og er ein triveleg kommune med gode og trygge oppvekstvilkår. Kommunen består av bygdene Sauland, Tuddal og Hjartdal. Sauland er kommunesenteret, og ligg ca 20 min frå Notodden og 50 min frå Kongsberg.

06/09/2018
SØKNADSFRIST: 21.09.2018 Ref. nr: 18/1982  Sauland skule har ledig 60 % vikariat for skuleåret 2018-19.  Vi søkjer etter lærarar som likar å undervise og å sjå utvikling hjå barna både fagleg og sosialt. Vi er opptatt av fagleg utvikling hjå tilsette. Vi legg vekt på at vi skal ha ein god arbeidsplass for både elevar og lærarar og alle som er knytt til skulen. Gode relasjonar er viktig fundament for å lukkast i dette arbeidet.  Info om eininga  Sauland skule ligg i Sauland sentrum, rett ved Sauland kyrkje. Sauland skule er ein barne- og ungdomsskule. På 1.-7- steg er vi fådelt, men på ungdomssteget er det fulldelt med ei klasse på kvart steg. Skulen sine satsingsområde er tidlig innsats, tilpassa opplæring ( TPO), lesing i alle fag, klasseleiing og relasjonar. I tillegg har vi læringsbrett (iPad) til alle elevane på ungdomssteget. Det byggast Nye Sauland skule for mellomsteget og ungdomssteget. Dette blir eit flott skulebygg som vil leggje til rette for varierte undervisningsformer. Forventa ferdigstilling av bygget er ved årsskiftet 2018/2019.  Formelle kvalifikasjonskrav:  Godkjent utdanning som allmennlærar eller grunnskolelærar. Relevant erfaring vil bli tillagt vekt. Vi er ute etter ein lærar som kan gi undervisning i særskilt norsk for flyktningar og andre relevante fag. Kompetanse innan spesialundervisning er også eit behov på skulen.  Personlege eigenskapar:  Tydeleg klasseleiing Positivt elevsyn Samarbeidsvillig Positiv Initiativrik  Vi tilbyr: God pensjonsordning gjennom SPK Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk Godt arbeidsmiljø  Anna:  Dei som blir tilsett må leggja fram gyldig politiattest, jfr Opplæringslova § 10-9. Kopi av vitnemål og attester leverast i forbindelse med intervjuet. Den som blir tilsett må være personleg egna for stillinga.  Spørsmål til stillingane kan rettast til:  Wenche Grotbæk, Rektor Sauland skule, tlf: 35028300/95725391  Søknad med CV sendast til postmottak@hjartdal.kommune.no eller Hjartdal kommune, Servicekontoret, 3692 SAULAND. Merk søknaden med ref. nr. 18/1982.  
Hjartdal kommune Hjartdal, Norge
06/09/2018
SØKNADSFRIST: 21.09.2018 Ref. nr: 2018/1942 70% fast stilling tredelt med nattevakthelger kvar 3. uke.  50% fast stilling tredelt med nattevakthelger kvar 3. uke.  Info om eininga   Då vi skal bygge nytt Omsorgssenter i Hjartdal vil arbeidsstad i perioden 2018- 2020 vera på Notodden omsorgssenter og Teletunet. Vi har 23 plassar, 6 på skjerma avdeling. Frå 01.01.2019 har vi og ein kommunal døgnplass (KAD- seng).  Formelle kvalifikasjonskrav: Autorisasjon som sjukepleiar.  God norsk skriftlig og munnleg framstillingsevne.  Personlege eigenskapar: Evne til å vere løysingsorientert, reflektert og fleksibel.  Har vilje til og bidra til eit positivt arbeidsmiljø.  Evne til å arbeide sjølvstendig og samarbeide i team. Evne til å kunne handtere akutte situasjonar jf. retningsliner Gode kommunikasjonsevner  Vi tilbyr:   Gode forsikrings-, og pensjonsordningar Variert arbeid i eit triveleg arbeidsmiljø Tilsetting og lønn i samsvar med gjeldande lovar, reglement og tariffavtale Sjukepleiarar får kr. 25 000,- ekstra i heil stilling  Anna: Dei som blir tilsett må leggja fram gyldig politiattest. Kopi av vitnemål og attester leverast i forbindelse med intervjuet.  Den som blir tilsett må ha evne til å lære seg bruk av teknisk utstyr, ha generelle datakunnskapar og bidra til kvalitetsforbetring av tenesta.  Den som blir tilsett må være personleg egna for stillinga. Spørsmål til stillingane kan rettast til: Sissel Brenna Skogholt, einingsleiar omsorg, tlf. 35 02 80 70.  Søknad med CV sendast til postmottak@hjartdal.kommune.no eller Hjartdal kommune, Servicekontoret, 3692 SAULAND. Merk søknaden med ref. nr. 2018/1942.  Søknadsfrist 21.09.18
Hjartdal kommune Hjartdal, Norge