Eidfjord kommune

Natur­skjønne Eid­fjord ligger innerst i Har­dan­ger­fjor­den i den sør­vestre delen av Horda­land. Eid­fjord kommune har et rela­tivt omfat­tende areal på 1500 kvad­rat­kilo­me­ter, og av disse ligger 95 prosent høyere enn 600 moh. Hoved­næ­rin­gene er turisme, hydro­elek­tri­si­tet og detalj­han­del. Eid­fjord er omkran­set av fjell som er blant de høyeste i Nord-Europa, og som stiger bratt opp fra Har­dan­ger­fjor­den, og omfat­ter såvel Vørings­fos­sen med sine 145 meter lodd­rett fall, som var Norges mest besøkte turist­at­trak­sjon i 2006.