Skip to main content
Tilbake

Gausdal kommune

Gausdal kommune ligger i Oppland fylke, som nærmeste nabo til Lillehammer. Kommunen ble etablert i 1962 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Østre og Vestre Gausdal. Kommunen grenser i øst mot Øyer i Gudbrandsdalen, i sør mot Lillehammer og Nordre Land, og i vest mot Valdreskommunene Nord-Aurdal og Øystre Slidre. I nord er Sør-Fron og Ringebu grensekommuner.