Skip to main content

Ulvik herad ligg ved Hardangerfjorden og er omkransa av flotte skog- og fjellområde som innbyr til tur- og friluftsliv heile året og eit yrande badeliv om sommaren. Me har eit aktivt idretts- og kulturliv, med flotte anlegg for leik og idrett både sommar og vinter. Kulturlivet i bygda blømer med poesifestival, fiskefestival, blueshelg og oktobertorg - og mykje meir! Haugesenteret er vårt dokumentasjonssenter for Ulvikforfattaren Olav H. Hauge sitt forfattarskap.

Heradet har eit godt utbygt tenestetilbod, med full barnehage- og SFO-dekking. Ciderruta ligg i Ulvik herad, som også er ein Cittaslowkommune. Meir informasjon om Ulvik herad og om Cittaslow finn du på vår heimeside www.ulvik.kommune.no.