Skip to main content
Tilbake

IVAR IKS

Stavanger, Norge

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester. IVAR eies av 13 kommuner i Stavanger/Ryfylke/Jær-regionen med et samlet innbyggertall på ca. 340 000. Hovedkontoret ligger på Mariero, og selskapet har i dag 267 ansatte (226,51 årsverk). Mer informasjon finner du på www.ivar.no.