Skip to main content
Tilbake

Krødsherad kommune

Krødsherad kommune hadde ved siste årsskifte 2.219 heltidsinnbyggere, og et stort antall fritidsinnbyggere fordelt på om lag 2.500 hytter og leiligheter. Det er for tida stor byggeaktivitet på Norefjell, og høye ambisjoner for en videreutvikling av Norges mest sentrale høyfjell.

Tettstedet Krøderen har en stolt industritradisjon, og Noresund er kommunes handelssenter. Begge tettstedene har offensive vel-foreninger, og disse er svært viktige som nav i samfunnsutviklingen. Bygda omkranser vakre Krøderfjorden som er en viktig ressurs både for våre innbyggere og reiselivsproduktet. Kommunen definerer seg sjøl som utviklingspartner for næringsliv og innbyggere, og har stort fokus på samskaping.