Oppdal kommune

Oppdal er den sørligste  kommunen i Trøndelag. Over 55% av arealet på 2274 km2 er vernet. Innbyggertallet er ca 6950. 

Det er korte avstander til Trondheim og mørebyene Molde og Kristiansund. Det er en av grunnene til at Oppdal er den største hyttekommunen nord for Dovre med ca 3.500 hytter.

Kommunen har en bred næringsstruktur. Industrien har den største verdiskapingen. Deretter følger handel og reiseliv samt bygg og anlegg. Oppdal er dessuten den største "sauekommunen" i landet med ca. 45.000 dyr på beite. Av produkter er bygda kjent for Oppdalskiferen, en robust og vakker kvartsittskifer som brukes mye i byggeindustrien og i vei- og hageanlegg.

06/08/2018
SØKNADSFRIST: 17.08.2018 Ledig stilling som rådgiver miljø - 100 % vikariat   Har du lyst til å arbeide med miljøforvaltning i Oppdal kommune? Oppdal kommune søker etter en rådgiver i 100 % stilling som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innen miljøforvaltning. Vi søker etter en person som kan overta etter en ansatt som har søkt permisjon for å starte i en annen jobb. Stillingen er tilknyttet enhet for plan og forvaltning i Oppdal kommune. Enheten har 18 ansatte og ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, delingssaker, kart og oppmåling, landbruk-, miljø- og kulturforvaltning, miljøretta helsevern og folkehelse.   Arbeidsoppgaver: Arbeid med klima- og energiplan og klimatilpasning i kommunen  Saksbehandling etter bl.a. naturmangfoldloven, motorferdselloven og friluftsloven. Dette omfatter også vurderinger i plansaker og kontakt mot verneområdemyndigheten  Forvaltning av offentlige friluftsområder  Oppfølging av arbeid innen vannområdeforvaltning  Det kan også påregnes andre oppgaver innen enheten  Kvalifikasjoner: Du har primært utdanning innen natur- og miljøforvaltning på høyskole- eller universitetsnivå  Erfaring fra tilsvarende arbeid  Kunnskap om saksbehandling etter relevant lovverk  Kjennskap til offentlig forvaltning  God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk  Du må ha førerkort klasse B  Personlige egenskaper: Det er viktig for oss at du er positiv, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må være selvstendig og ha evne til å raskt sette deg inn i nye arbeidsoppgaver, og samtidig ha gode samarbeidsevner.  Du må være strukturert og trives i en travel arbeidssituasjon. Vi tilbyr: 100 % vikariat, med mulighet for fast stilling  Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk, og pensjonsordning i KLP  Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid og sommertid)  Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt og spennende fagmiljø med dyktige, hyggelige og kompetente arbeidskolleger. Enhet Plan og forvaltning er en virksomhet med høy faglig kompetanse, hvor samarbeid på tvers av alle faggrupper står sentralt i det daglige arbeidet. Vi håper du ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø.  Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25. Ved spørsmål; ta kontakt med enhetsleder Ane Hoel på epost  ane.hoel@oppdal.kommune.no  eller telefon: 47 46 59 72 
Oppdal kommune Oppdal, Norge