Oppdal kommune

Oppdal er den sørligste  kommunen i Trøndelag. Over 55% av arealet på 2274 km2 er vernet. Innbyggertallet er ca 6950. 

Det er korte avstander til Trondheim og mørebyene Molde og Kristiansund. Det er en av grunnene til at Oppdal er den største hyttekommunen nord for Dovre med ca 3.500 hytter.

Kommunen har en bred næringsstruktur. Industrien har den største verdiskapingen. Deretter følger handel og reiseliv samt bygg og anlegg. Oppdal er dessuten den største "sauekommunen" i landet med ca. 45.000 dyr på beite. Av produkter er bygda kjent for Oppdalskiferen, en robust og vakker kvartsittskifer som brukes mye i byggeindustrien og i vei- og hageanlegg.

21/08/2019
SØKNADSFRIST: 05.09.2019 Ved Oppdal helsesenter, avd. Høa, har vi følgende stillinger ledig for sykepleiere:  100 % fast stilling, med oppstart 1.oktober 2019 80 % vikariat , ledig fra d.d. – 15.9.2019  Stillingen er pr. dato i turnus med arbeid hver tredje helg.    Ved eventuelle interne rokkeringer kan det bli andre stillingsprosenter ledig. Dersom dette også er av interesse ber vi om at det tilkjennegis i søknaden.  Oppdal Helsesenter er et sykehjem med til sammen 60 enerom fordelt på langtids- og korttidsopphold (utredning,/behandling, rehabilitering, avlastning og kommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud). Vi har også en omsorgsbolig for personer med demens.  Vi kan friste med 150 gode kolleger som setter pasienten i sentrum, deriblant en dedikert sykehjemslege og en kreativ «kulturminister».  Fagutviklingssykepleierne sørger for systematisk faglig oppdatering, og vi bruker fagsystemet Cos Doc.  Vi er sertifisert Livsgledehjem, og har stor aktivitet hele året. Brukerundersøkelser viser høy tilfredshet blant pasienter og pårørende.  Oppdal kommune kan tilby fantastiske muligheter for friluftsliv sommer som vinter, i tillegg til allsidig kulturliv. Dersom du foretrekker å ligge på sofaen er det «innafor» å gjøre det også.  Vi ønsker deg som: Er offentlig godkjent sykepleier Liker  varierte oppgaver, har faglig fokus, setter pris på samarbeid med gode kolleger og som takler både høyt tempo og roligere dager Har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.  Tilsetting etter gjeldende lover, regler og avtaler. Pensjonsavtale med KLP  Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssykepleier Malin Wassdahl, tlf. 72 40 14 22/mobiltlf. 997 02 594 eller enhetsleder Turi Teksum, tlf. 72401404  For å komme i betraktning må eget søknadsskjema som ligger på våre nettsider  www.oppdal.kommune.no  benyttes.  Den som tilsettes må lever politiattest av nyere dato. 
Oppdal kommune Oppdal, Norge