Hemnes kommune

I Hemnes, kommunen med "skaperglede mellom smul sjø og evig snø", er vi over 4.500 innbyggere godt fordelt på ei frodig landsbygd, vakre dalstrøk og de fem tettstedene Bleikvasslia, Korgen, Bjerka, Finneidfjord og Hemnesberget.

2016-03-20

Hos oss finner du et variert næringsliv med alt fra kreative kultur- og opplevelsesbedrifter, til båt-, møbel- og vindusfabrikker, aktive bønder, slakteri og en stor kraftproduksjon. Vi har et meget rikt kulturliv og om sommeren arrangeres flere store festivaler og spel, bl.a. Hemnesjazz og Klemetspelet. Med Nord-Norges høyeste fjell, Norges nest største innsjø, Norges åttende største bremassiv, rike fiskemuligheter og idylliske fjordarmer, byr naturen på unike muligheter for et aktivt friluftsliv. Vi som bor her er glade i å ferdes både på fjorden og i fjellene, og vi ønsker at også andre kan få fine opplevelser og trives her hos oss.

Mer informasjon om Hemnes kommune finner du på nettsidene  www.hemnes.kommune.no  
og  www.visit.hemnes.kommune.no.
Her ligger også pdf av kommunens brosjyre (fra 2015).

05/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Ledige rektorstillinger fra 01.10.18 - 2 x 100 % faste stillinger Det kan bli flere skolelederstillinger ledige i løpet av tilsettingsprosessen. Det vil være aktuelt å vurdere interesserte søkere i den sammenheng. Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker - og gjerne om du er interessert i andre stillinger. Rektor er skolenes øverste leder og rapporterer til enhetsleder skole. Korgen sentralskole er en 1 -- 10 skole med Sfo og 230 elever. I rektors lederteam inngår to inspektører. Skolen har teamledere for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Finneidfjord skole er en 1 -- 7 skole med Sfo og 41 elever. Rektor har undervisningsplikt 40-50 %. Om skolene i Hemnes Alle de 5 grunnskolene i Hemnes er nå inne i en felles satsing på realfag. Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser hver dag. Vårt læringssyn er at den beste opplæringen skjer gjennom samhandling. Vi skal ha et læringsmiljø som inkluderer alle. Et kjennetegn på dette skal være at alle elever opplever trygghet og trivsel på skolen. Det skal være trygt å være flink, det skal være lov å feile. Rektorene inngår i lederteamet til enhetsleder skole. Personalet har høy kompetanse, og det arbeides kontinuerlig med etter- og videreutdanning. Arbeidsoppgaver tillagt stillingene Pedagogisk og administrativ ledelse Personalledelse Samarbeid skole - hjem Skoleutvikling og systemarbeid Drift og forvaltning Ønskede kvalifikasjoner Relevant pedagogisk kompetanse Relevant erfaring med skoleledelse Utdanning i skoleledelse eller være villig til å ta den Vilje og evne til å bidra i kommunens overordnede skoleutvikling Kunnskap om budsjett, økonomistyring, IKT og personalledelse Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Vi vil legge stor vekt på skikkethet og personlige egenskaper Tilsettings- og lønnsvilkår -lønn og arbeidstid etter avtale -medlemskap i Statens pensjonskasse(SPK) -politiattest Søknad sendes: Elektronisk søknad sendes via knappen "Søk nå" på denne siden. I h.h.t. off.loven § 25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Kontakter Navn:  Rolf Arne Westgaard Tittel: Enhetsleder E-post: rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no Mobil: 913 03390 Arbeid: 75 19 79 92
Hemnes kommune Hemnes, Norge