Stjørdal kommune

Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal – en by i vekst. Byen har et mangfold og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet – du velger selv.

16/11/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Vi vil styrke kommunens kompetanse på klima- og miljøområdet.  Enhet arealforvaltning   Enhet arealforvaltning behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 26 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere, med variert utdanningsbakgrunn, herunder blant annet av ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister, naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, kart og geodataforvaltning og veiledning i regelverk og planforståelse, Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere. Arbeidsoppgaver Stjørdal har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen klima og miljø. Skal vi lykkes med dette, må det arbeides aktivt med å implementere klima og miljøfokus i alt planverk, på struktur- og systemnivå, samt gis en større og tyngre betydning i hverdagen. Dette innebærer arbeid på organisasjonsnivå og tiltaksrettet arbeid. Det legges særlig vekt på klimatilpasning og lavutslipp i hele lokalsamfunnet. Kvalifikasjoner Du har  • mastergrad relevant for kommunens oppgaver,  • gode evner til kommunikasjon med publikum en til en og i forsamlinger.  • evne til å lede prosesser mot eksterne aktører og internt i organisasjonen.  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne,  • gode samarbeidsevner og god arbeidsholdning  Du er effektiv, strukturert og har evne til å foreta selvstendige vurderinger.  Personlige egnethet vil tillegges vekt.  Det er ønskelig med bred erfaring fra arbeidsfeltet Vi tilbyr • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst  • Fleksitid og lønn etter avtale  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.  • God pensjonsordning og ulykkes - og gruppelivsforsikring.  Tilsetting vil være som rådgiver og skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.  Nærmere opplysninger om stillingen:  Enhetsleder Geir Aspenes Mobil; 416 05 327  Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn mv. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.  Utdanning og praksis fylles ut i skjemaet. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.
Stjørdal kommune Stjørdal, Norge