Eide kommune

Eide kommune har ca. 3500 innbyggere liggende på Nordmøre i Møre og Romsdal Fylke. Kommunen er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Eide kommune skal sammen med Fræna kommune danne nye Hustadvika kommune fra 01.01.2020.

Eide kommune har i dag ca. 350 ansatte fordelt på 14 enheter. Vi har en flat organisasjonsmodell/struktur dvs. to-ledernivå der enhetslederne rapporterer direkte til rådmannen.

For nærmere opplysninger om kommunen og de forskjellige avdelinger - se Eide kommunes hjemmesider.

05/12/2018
SØKNADSFRIST: 31.12.2018 Ved avlastningsboligen i enhet for Kultur og familie har vi ledig vikariat i 100% stilling som vernepleier/fagleder i perioden 01.02.19-01.11.19. Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgaver er å gi nødvendig helse- og omsorgstjenester og opplæring til barn og unge i avlastningsboligen, ha et ekstra ansvar for det faglig tilbudet som blir gitt. Som å utforme tiltaksplaner, ha samarbeid med foreldre og andre samarbeidsinstanser. I tillegg til ansvar for veiledning, opplæring og faglig oppfølging av andre ansatte i samarbeid med enhetsleder. Stillingsbeskrivelse Avlastningsboligen er tjenester til familier som har barn og unge med omfattende omsorgsbehov, viser til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Barn og unge innvilges opphold i avlastningsboligen slik at foresatte får nødvendig ferie, fritid og hvile. Arbeidstid: Turnusvakter dag og kveld, ca 20% er adm. tid. Kvalifikasjoner Vernepleier, eller andre med treåring helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdannelse. Personlig egnethet, interesse og engasjement for barn med særlige behov vektlegges.  Den som blir tilsatt må ha sertifikat på personbil, samt legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i stillingen, jfr. OL § 10-9. Vi tilbyr Vi tilbyr et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mulighet for faglig utvikling. Lønn- og arbeidsvilkår etter de til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.  Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Søknad Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta i mot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse tas med dersom du blir kalt inn til intervju eller leveres eller sendes til Eide kommune v/lønn og personal, 6490 Eide.   Kontakter Navn: Leif Arild Lervik Tittel: Enhetsleder Kultur og familie E-post: LeifArild.Lervik@eide.kommune.no Mobil: 48094429 Navn: Benedikte Robinson Tittel: Konsulent lønn- og personal E-post: benedikte.robinson@eide.kommune.no Mobil: 99289239
Eide kommune Eide, Norge