Skip to main content

Eide kommune har ca. 3500 innbyggere liggende på Nordmøre i Møre og Romsdal Fylke. Kommunen er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Eide kommune skal sammen med Fræna kommune danne nye Hustadvika kommune fra 01.01.2020.

Eide kommune har i dag ca. 350 ansatte fordelt på 14 enheter. Vi har en flat organisasjonsmodell/struktur dvs. to-ledernivå der enhetslederne rapporterer direkte til rådmannen.

For nærmere opplysninger om kommunen og de forskjellige avdelinger - se Eide kommunes hjemmesider.