Eide kommune

Eide kommune har ca. 3500 innbyggere liggende på Nordmøre i Møre og Romsdal Fylke. Kommunen er sentralt plassert mellom byene Molde og Kristiansund. Eide kommune skal sammen med Fræna kommune danne nye Hustadvika kommune fra 01.01.2020.

Eide kommune har i dag ca. 350 ansatte fordelt på 14 enheter. Vi har en flat organisasjonsmodell/struktur dvs. to-ledernivå der enhetslederne rapporterer direkte til rådmannen.

For nærmere opplysninger om kommunen og de forskjellige avdelinger - se Eide kommunes hjemmesider.

13/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Fra 01.01.2019 har vi ledig 100% fast stilling som resultatenhetsleder/styrer ved Eide barnehage. Arbeidsoppgaver Enhetslederen er enhetens øverste leder, rapporterer direkte til rådmannen og sitter i rådmannens utvidede ledergruppe. Enhetsleder er ansvarlig for organisering og drift av enheten i henhold til lovkrav og kommunenes mål og verdier. Det innebærer ansvar for oppfølging av personalet, samt budsjett, økonomistyring og saksbehandling. Leder skal identifisere og iverksette tiltak som sikrer nødvendig omstilling i forhold til krav som stilles til enheten både på kort og lang sikt, og er ansvarlig for at fagutvikling ivaretas med sikte på å opprettholde og utvikle kompetansen i tråd med samhandlingsreformen. Kvalifikasjoner Relevant pedagogisk utdanning og erfaring. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og fleksibilitet. Lyst, evne og vilje til å være med å videreutvikle resultatenhetene og Eide kommune som organisasjon. Søker må kunne beherske data som kommunikasjonsverktøy og ta i bruk våre datasystemer. Vi tilbyr Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Lønn etter avtale Gode forsikrings - og pensjonsordninger. Tilsetting i samsvar med lov og avtaleverk Lederavtale Eide kommune er i kontinuerlig utvikling, og den som blir tilsatt må være forberedt på at arbeidsoppgaver og ansvar  kan bli endret. Søknad Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta i mot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse må leveres eller sendes til Eide kommune v/lønn og personal, 6490 Eide. Kontakter Navn: Ole Bjørn Moen Tittel: Rådmann E-post: OleBjorn.Moen@eide.kommune.no Mobil: 91320288
Eide kommune Eide, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Eide kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2018. Det er derfor ledig stilling som Helsesøster i 50 % stilling fra 01.09.2018 til 01.02.19. Tilsettingen kan bli forleget ved videreføring av tilskudd. Arbeidsoppgaver Fortrinnsvis skolehelsetjenester. Viktig med godt samarbeid med andre fagpersoner og foreldre/foresatte. Kvalifikasjoner Utdannet helsesøster, men sykepleier med evt. annen relevant tilleggsutdannelse kan søke. Ønskelig med erfaring i fra arbeid med barn og ungdom. Personlige egenskaper Ha evne, vilje og lyst til å samarbeide med andre.  Være initiativrik, fleksibel, selvstendig og beslutningsdyktig.   Annet Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises.  Den som tilsettes må kunne disponere egen bil Vi tilbyr Et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mulighet for faglig utvikling. Lønn og arbeidsvilkår etter de til enhver gjeldende lov og avtaleverk.  Gode pensjons- og forsikringsordninger. Søknad Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta i mot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse må leveres eller sendes til Eide kommune v/lønn og personal, 6490 Eide. Kontakter Leif Arild Lervik Enhetsleder Kultur og familie E-post LeifArild.Lervik@eide.kommune.no   Mobil 48094429
Eide kommune Eide, Norge