Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter. Det er organisert som et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. Det er i dag ca 35 ansatte ved senteret, som er lokalisert på Majorstuen i Oslo. Senterets oppgaver er spesialisttannbehandling, forskning og fagutvikling. Den som ansettes i TkØ, blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylkeskommune.