Narvik kommune

Narvik - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra byens sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Avstanden mellom Bjerkvik og Narvik sentrum blir 18 kilometer.

Bjerkvik er ei bygd i vekst, her åpnet Posten Norge i 2017 sin nye pakke- og godsterminal  som 100 ansatte er tilknyttet. Bjerkvik har et aktivt kultur-, idrett- og foreningsliv bl.a. med flerbrukshall, kommuneanlegg for langrenn, småbåthavn og svømmehall.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

Velkommen som søker!

14/08/2018
SØKNADSFRIST: 27.08.2018 Narvik kommune har ledig fastlege/avtalehjemmel ved Narvik Legesenter AS. Legesenteret er en veletablert tre-legepraksis.  Narvik kommune har tilsammen 18 fastlegehjemler og 2 turnusleger Arbeidsoppgaver Som fastlege ved Narvik legesenter vil du jobbe i åpen, uselektert allmennpraksis. Listetaket til hjemmelen er pr. juli 2018 på 1200 pasienter. De to andre fastlegene ved Narvik legesenter har spesialitet i allmennmedisin og er godkjente veildere for spesialistkandidater. Legesenteret har 2,6 årsverk helsesekretærer og alt utstyr for en moderne allmennpraksis. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk Gode norskkunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevner God kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy Avviklet turnustjeneste Personlige egenskaper Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, samt gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kollegaer ved legesenteret vektlegges. Vi tilbyr CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett. Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett. Offentlige allmennmedisinske oppgaver kan pålegges inntil 7,5 t/u totalt på hjemmelen. Deltakelse i legevaktsordning med ca 2-3 vakter pr. måned. Legevakttjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik. Narvik kommune tilbyr kompensasjon inntil 2 uker pr.år ved fravær kurs for å ta spesialiteten i allmennmedisin. Kommunen dekker også kurskostnader som Legeforeningen ikke dekker. ANDRE OPPLYSNINGER Tildelelse forutsetter enighet med hjemmelsinnehaver om kjøp av liste og videre avtale. Ønskelig med tiltredelse 15.desember Politiattest må forevises Kontaktinfo: Astrid Schøning Enhetsleder (+47) 916 74 209 astrid.schoning@narvik.kommune.no  
Narvik kommune Narvik, Norge