Skip to main content
Tilbake

Sápmi næringshage

Tana Municipality, Norway

Sápmi Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Indre Finnmark.  Arbeidet vårt skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen. 

Vi bringer kompetanse, idé og kapital sammen – vi jobber bedriftsinternt med konkrete prosjekter – vi arrangerer behovsrettete kurs og leder større prosjekter med mange aktører. Samarbeidspartnerne våre er private og offentlige. Vår oppgave er å få de verdiskapende prosessene til å gå raskere og med høyere kvalitet. Vi er katalysator for mange, om de er gründere eller etablerte virksomheter.