Skip to main content

PPT Sør-Helgeland er interkommunal og gjennomgående PP-tjeneste for kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og Nordland fylkeskommune. 

Tjenesten har kontorsted i Brønnøysund. 

PP-tjenesten har 6,45 faste stillingshjemler inklusiv leder.