Skip to main content
Tilbake

Nærøysund kommune

Nord-Trondelag, Norway

Nærøysund er en kommune i Namdalen – midt på Norskekysten. Her bor nesten 10 000 personer. Omtrent halvparten av disse bor på de to kommunesentrene Kolvereid og Rørvik, mens resten bor i ulike grendesamfunn fordelt over hele kommunen.

Vi har et rikt og variert kultur- og idrettsmiljø. Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger mot Trondheim. Rørvik er dessuten anløpssted for Hurtigruten og Kystruten med avganger både nord- og sørover hver dag.

Nærøysund er en kommune i vekst og utvikling. Vi er Norges største havbrukskommune, og denne sektoren er drivkraften i lokal vekst. Men kommunen har også mange arbeidsplasser innen IKT, service og handel.

Vi i Nærøysund kommune sysselsetter rundt 1000 personer som jobber på kommunens mange enheter. Nærøysund er en moderne og fremoverlent kommune. Det satses blant annet på digitale og fremtidsrettede tiltak i alle deler av organisasjonen.