Nærøysund kommune

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.

I Nærøysund kommune er det to kommunesenter -- Kolvereid og Rørvik -- som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtig

10/10/2019
SØKNADSFRIST: 01.11.2019 Fra 1. januar 2020 opprettes Nærøysund kommune, som er en sammenslåing mellom kommunene Vikna og Nærøy i regionen Ytre Namdal. Nærøysund kommune blir en kommune med nesten 10.000 innbyggere helt nord i Trøndelag. Nærøysund er en spennende kommune i vekst som blir landets største havbrukskommune og som har en sterk landbruksnæring. Kommunen blir vidstrakt med mange lokalsamfunn, med rikt kulturliv og aktiviteter, fra ytterst i havet til inn i fjorder, og vil ha to kommunesenter i Kolvereid og Rørvik. Nærøysund har både flyplass og havneanløp for Hurtigruten i Rørvik. Vi har ledig 100 % stilling som rådgiver innen plan- og byggesak ved Teknisk. Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann. På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen byggesak og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring som jurist, ingeniør, sivilingeniør eller arealplanlegger. Som rådgiver ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling. Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak. Oppfølging av kommunens tilsynsplikt. Kommunens oppgaver i henhold til matrikkelloven, bygningsdelen. Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg. Kvalifikasjoner God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer Digital kompetanse og interesse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Relevant kompetanse fra universitet/høgskole (jurist, ingeniør, sivilingeniør, eller arealplanlegger). Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning. Personlige egenskaper Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen Serviceorientert Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et aktivt faglig miljø God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass Lønn etter avtale Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kontaktinfo:  Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post:  havard.hernes@naroy.kommune.no . Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255,  eli.egge@vikna.kommune.no Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller  vikna@vikna.kommune.no Søknadsfrist: 01.11.2019
Nærøysund kommune Rørvik, Norge
10/10/2019
SØKNADSFRIST: 01.11.2019 Fra 1. januar 2020 opprettes Nærøysund kommune, som er en sammenslåing mellom kommunene Vikna og Nærøy i regionen Ytre Namdal. Nærøysund kommune blir en kommune med nesten 10000 innbyggere helt nord i Trøndelag. Nærøysund er en spennende kommune i vekst som blir landets største havbrukskommune og som har en sterk landbruksnæring. Kommunen blir vidstrakt med mange lokalsamfunn, med rikt kulturliv og aktiviteter, fra ytterst i havet til inn i fjorder, og vil ha to kommunesenter i Kolvereid og Rørvik. Nærøysund har både flyplass og havneanløp for Hurtigruten i Rørvik. Vi har ledig 100 % stilling som arealplanlegger ved Teknisk. Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggsak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann. På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen planlegging og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring som arealplanlegger, arkitekt eller landskapsarkitekt. Som arealplanlegger ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Arbeidsoppgaver: Utarbeiding/medvirkning ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner/arealplaner. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner. Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling. Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak. Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg. Kvalifikasjoner God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer Digital kompetanse og interesse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Relevant kompetanse fra universitet/høgskole, som arealplanlegging, arkitekt- eller landskapsarkitektutdannelse. Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning. Personlige egenskaper Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen Serviceorientert Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et aktivt faglig miljø God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass Lønn etter avtale Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kontaktinfo:  Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post:  havard.hernes@naroy.kommune.no . Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255,  eli.egge@vikna.kommune.no Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller  vikna@vikna.kommune.no Søknadsfrist: 01.11.2019
Nærøysund kommune Rørvik, Norge