Skip to main content
Tilbake

Kongsberg Kommunale Eiendom KF

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) er et kommunalt foretak eid av Kongsberg kommune. Vi forvalter, drifter, vedlikeholder og byggutvikler store deler av Kongsberg kommunes eiendomsmasse; blant annet skoler, barnehager, institusjonsbygg, kontorbygg, kulturbygg, omsorgsboliger og utleieboliger. Foretaket har også byggherreansvaret for kommunale byggeprosjekter. 

KKEs hovedbudskap er at "vi skaper trygge bygg for fremtiden". Vårt slagord "På jobb for at 
du skal trives" innebærer at KKEs ansatte skal bidra til at brukerne trives i kommunens 
bygninger og innbyggerne i Kongsberg skal oppleve god kvalitet på kommunens bygninger.