Sel kommune

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen er inne i en spennende utvikling med blant annet  kraftutbygging og videreutvikling av Otta som regionsenter og kollektivknutepunkt.

09/08/2019
SØKNADSFRIST: 30.08.2019 Vi har ledig en 100 % prosjektstilling som helsesykepleier med inntil ett års varighet. St.id. 2125 Tjenesten har 7 årsverk, inkludert jordmor og miljøterapeut.  Helsestasjonen har et aktivt fagmiljø og jobber med mange spennende prosjekter og oppgaver. Vi jobber mye tverrfaglig og er ute på arenaer der barn og ungdom oppholder seg. Arbeidsoppgaver vil være: Helsestasjon Skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom Tverrfaglig samarbeid Flyktningehelse Stillingen er lyst ut som et resultat av prosjektmidler som er øremerket arbeid som styrker helsestasjonen og skolehelsearbeidet i Sel kommune, i aldersgruppen 0- 20 år. Kvalifikasjonskrav: Helsesykepleier med godkjent utdanning Videreutdanning innen psykisk helse, psykososialt arbeid med barn og unge eller annen relevant videreutdanning vektlegges også Erfaring fra helsestasjonsarbeid og skolehelsetjeneste er ønskelig Helsesykepleierstudenter kan også søke  Vi ønsker en person som: Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Er strukturert, løsningsorientert, positiv og tolerant Liker å arbeide selvstendig og i team Er kunnskapssøkende og har faglig fokus, og har evne til videreutvikle og kvalitetssikre tjenesten Er personlig egnet Det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen.  Vi tilbyr: Spennende og varierte oppgaver i et godt faglig miljø Trivelig arbeidsmiljø Lønn i henhold til tariff  Søknadsskjema: Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger. Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25. Kontaktperson Midtgard, Vera Testad Faglig ansvarlig 480 53 512
Sel kommune Otta, Norge