Sel kommune

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv. Kommunen er inne i en spennende utvikling med blant annet  kraftutbygging og videreutvikling av Otta som regionsenter og kollektivknutepunkt.

06/08/2018
SØKNADSFRIST: 01.09.2018 St.id 1940 Vi søker etter deg som med din psykologfaglige kompetanse kan være med å styrke vårt tverrfaglige tilbud til barn, unge og voksne og tilbyr bl.a. muligheter for å kunne påvirke stillingen og delta i spennende utviklingsarbeid. Stillingen skal bidra til å styrke kommunens tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet, med et særskilt fokus på barn, unge og deres familier. Stillingen er delvis finansiert gjennom Helsedirektoratet sin tilskuddsordning. Organisering: stillingen organiseres under kommunalsjef for helse og omsorg, og vil samarbeide med legekontor, helsestasjon, psykisk helse/ rus-tjenesten m.fl. Det daglige arbeidsstedet vil være vekselsvis helsestasjon og psykisk helsearbeid. tilbudet skal rette seg mot barn og unge, forebygging og behandling voksne med utfordringer i forhold til psykisk helse, forebyggende og behandling veiledning av og samtale med ansatte i det kommunale tjenesteapparatet tjenesten er et lavterskeltilbud Sel kommune har et mål om å styrke forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling på tvers av fag og tjenester, for å kunne tilby våre innbyggere treffsikre, helhetlige og faglig gode tiltak og tjenester.  Vi kan tilby: varierte og selvstendige arbeidsoppgaver et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger Sel kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid. Oppgaver: psykologen skal inngå i tverrfaglig team: utredningsteam psykisk helse kriseteam utredningsarbeid FACT team, og eventuelt medlem i FACT team dersom dette etableres klinisk arbeid veiledning til ansatte deltagelse i kartlegging og planlegging av utviklingsoppgaver bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve- og oppvekstvilkår for barn og unge Kvalifikasjonskrav: psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon Det er ønskelig at søker har: relevant praksis og arbeidserfaring erfaring fra tverrfaglig samhandling rundt barn og unge Personlige egenskaper: evne til å arbeide selvstendig og strukturert gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid fleksibel og løsningsorientert god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, jfr. Helsepersonelloven § 20 a.  Søknadsskjema: Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillingar. Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.
Sel kommune Otta, Norge