Skip to main content
Tilbake

PPT og OT nedre Hallingdal IKS

Buskerud, Norway

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nes og Flå. Kontoret betjener også fylkesnivå for Hallingdals-regionen, 2 videregående skoler og oppfølgingstjenesten. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,1 fagstillinger inkl. lederressurs og 1 merkantil stilling ved kontoret.