PPT og OT nedre Hallingdal IKS

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nes og Flå. Kontoret betjener også fylkesnivå for Hallingdals-regionen, 2 videregående skoler og oppfølgingstjenesten. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,1 fagstillinger inkl. lederressurs og 1 merkantil stilling ved kontoret.