Skip to main content
Tilbake

Sirdal kommune

Sirdal er en innlandskommune som utgjør den nordvestlige delen av Vest-Agder fylke. Sirdal er i utstrekning fylkets største. Den grenser i vest til Lund, Bjerkreim og Forsand i Rogaland fylke, i nord til Valle i Aust-Agder, i øst til Bygland i Aust-Agder og Kvinesdal og i sør til Flekkefjord. Sirdal kommune er en kraftkommune med god økonomi. 45% av kommunens sysselsatte arbeider innen offentlig forvaltning. Ellers representerer Sira-Kvina Kraftselskap og turisme mange arbeidsplasser i kommunen. Sirdal er Norges sørligste høyfjellsområde, og der er godt med fisk i en del av vannene, og reinsdyr og elg har sine trekk i området. Befolkning 1 757 (2008)